Právní předpisy

V této sekci vám přinášíme úplná znění právních předpisů regulujících svobodu shromažďovací. Kromě účinného znění shromažďovacího zákona je zde pro srovnání jeho historické znění, aby si každý mohl porovnat, jak se platná právní úprava zhoršovala. Protože právní předpisy jsou pouze prvotním přiblížením k právu, je inspirativní si přečíst též již zrušené právní předpisy nebo zahraniční zákony.

Vzhledem k tomu, že projekt je časově omezen, nelze zde zobrazit změny (novely či zcela novou právní úpravu), k nimž dojde po jeho skončení. K tomu je nutno sledovat Sbírku zákonů či projednávání osnov zákonů přímo v Parlamentu.

"More old books...", guldfisken (http://bit.ly/1JreQrN) CC BY 2.0
„More old books…“, guldfisken (http://bit.ly/1JreQrN) CC BY 2.0

právní předpisy:

Napsat komentář