Odkazy

Obecné zdroje

 1. Iuridicum Remedium
 2. Výbor pro občanská a politická práva
 3. Rozhodnutí nejvyššího správního soudu
 4. Nálezy a usnesení ústavního soudu
 5. Rozhodnutí evropského soudu pro lidská práva (francouzsky a obvykle též anglicky)
 6. Rozhodnutí soudů USA (anglicky)
 7. Sbírka zákonů od 4. 4. 1945 do 29. 6. 2008 a od 30. 6. 2008
 8. Aktuální znění právních předpisů
 9. Historické předpisy
 10. Právnická encyklopedie Iuridictum
 11. Tématika shromažďování zpracovaná v rámci informačního materiálu Ligy lidských práv “Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem” viz str. 121-157

Jednotlivé texty

 1. Jan Břeň a Luboš Jemelka: Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon o právu petičním s komentářem. ASPI, Praha 2007, 172 pp., ISBN: 978-80-7357-279-2
 2. Petr Černý a Markéta Lehká: Zákon o právu shromažďovacím. Komentář. C. H. Beck, Praha 2010, 256 pp., ISBN: 978-80-7400-306-6
 3. Manuál pro obce k zákonu o právu shromažďovacím + jeho posouzení ze strany IuRe
 4. Robert Cholenský: Historický základ shromažďovacího práva v naší zemi aneb Kam se dívat nejprve, abychom nešli zpátky. In Britské listy 8. 12. 2001
 5. Helena Svatošová: Stručně – Czechtek a paragrafy. Kde Policie ČR porušila zákon a jak se mohou postižení účinně bránit. In Britské listy 31. 7. 2005
 6. Zuzana Candigliota, Kristýna Foukalová & Jiří Kopal: Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem. Policejní právo v otázkách a odpovědích. Liga lidských práv, Brno 2010, pp. 121–154 (PDF)