O nás

Iuridicum Remedium, o. s. (dále jen IuRe) je nevládní nezisková organizace na ochranu lidských práv typu “watchdog” (“hlídací pes”) i “advocacy”. Zaměřujeme se na konkrétní případy porušování lidských práv i na obecné pokusy o omezování práv občanů, např. změnou legislativy.

Aktuální případy ohrožení lidských práv formují věcnou náplň činnosti IuRe ve třech programech organizace:

  1. Právní pomoc proti sociálnímu vyloučení
  2. Lidská práva a technologie
  3. Lidská práva a veřejná správa

Naším posláním je aktivně přispívat, spolu s dalšími organizacemi a občany, k dodržování lidských práv a k udržování a rozvoji jejich právního zakotvení. Usilujeme o to pomáhat lidem, jejichž práva jsou porušována, a mít hlas ve společenské diskusi o spravedlnosti a lidských právech.

Cíle naší organizace jsou:

  • Napomáhat rovnému přístupu ke spravedlnosti poskytováním bezplatné právní pomoci osobám, které jsou sociálně znevýhodněné a dochází k porušování jejich práv.
  • Sledováním a odhalováním porušování základních práv, zejména práva na soukromí, spoluvytvářet tlak na odpovědnost orgánů veřejné správy i komerčního sektoru.
  • Šířit informace a povědomí o aktuálních problémech a možnostech jejich řešení ve výše uvedeném vůči veřejnosti odborné (zejména právnické a legislativní) i nejširší občanské společnosti.

Překlad názvu naší organizace znamená “právní lék” a jako sdružení, jehož zakládajícími členy jsou právníci, považujeme za účinné řešení řady současných problémů především právními prostředky.

V nejobecnější rovině považujeme za příčinu problémů rostoucí sílu a vliv nikým nevolených institucí na úroveň života celé populace. Standardy lidských práv, včetně sociálních, jsou ohrožovány jednak jejich plošným odstraňováním (spojeným s posilováním represivních složek) a jednak neschopností státu garantovat ochranu lidských práv v jednotlivých případech (rezignace na kontrolní a vymáhací pravomoci).

Prosazujeme a podporujeme proto:

  • odpovědnost státu, korporací a nadnárodních institucí za respektování lidských práv,
  • autentickou aktivitu občanů při prosazování svých práv, co nejširší spoluúčast lidí na rozhodování ve veřejném prostoru.

iure-logo-cz-slogan-FINAL

Napsat komentář