Aktivity

Jedním z cílů projektu Právo na pokojné shromažďování jako test demokracie je čelit svévoli správních úřadů ve věcech pokojného shromažďování, nebo, jak o tom často nesprávně hovoří, při „povolování“ shromažďování. Proto jsme pomáhali konkrétním lidem a právnickým osobám a byli jsme ochotni je zastupovat též v soudních řízeních.

Někdo by snad mohl kritisovat, komu jsme pomáhali. My jsme však toho názoru, že lidská práva patří všem, bez ohledu na to, zda někdo konkrétní lidi označuje za „extrémisty“. Demokracie není možná bez politických práv a pokud je reálně má jen někdo, pouze ten, kdo není extrémista, je to demokracie jen podle jména.

 1. Ne základnám

Ve dnech 4. až 5. dubna 2009 navštívil Prahu nový americký president, Barack Obama. Hnutí Ne základnám si mu přálo sdělit, co si myslí o projektu amerického radaru na území České republiky. Pražský magistrát (dále též jen „MHMP“) se jim to snažil znemožnit, jak jen to šlo, a proto IuRe pomáhalo Ne základnám realisovat lidské právo jeho stoupenců shromažďovat se a demonstrovat.

Dne 27. února 2009 zástupce Ne základnám oznámil pražskému magistrátu konání shromáždění na Hradčanském náměstí. Dne 2. března 2009 MHMP zaslal svolavateli formální výzvu k odstranění nedostatků podání a zároveň navrhl, aby si vybral jiné místo konání. IuRe připravilo reakci s právním rozborem dokazujícím nesprávní právní názor MHMP. Ne základnám se nakonec rozhodlo, že shromáždění bude pořádat jinde.

Dne 17. března 2009 zástupce Ne základnám oznámil MHMP konání shromáždění na náměstí Jana Palacha. Dne 19. března 2009 pražský magistrát shromáždění zakázal. Dne 1. dubna 2009 IuRe připravilo čtyřstránkový opravný prostředek ke správnímu soudu proti rozhodnutí MHMP. Nicméně, ještě než stačil byl opravný prostředek k soudu podán, tak pražský magistrát autoremedurou své rozhodnutí zrušil a shromáždění se oznámeném termínu konalo.

Jako třetí lokalitu, kde Ne základnám chtělo pořádat své shromáždění, hnutí oznámilo Václavské náměstí. I zde se přes obstrukce pražskému magistrátu shromáždění nakonec konalo.

 2. Queer Pride

Gay a lesbická komunita si přála každoroční průvodu a festival Queer Pride v roce 2009 pořádat v Táboře. Na městském úřadě v Táboře se setkala s nekonečnými obstrukcemi. IuRe 12. května 2009 a 15. května 2009 pořadatelům poskytlo kvalifikovaný právní rozbor, v němž dokázalo nezákonnost požadavků táborského městského úřadu. Pod tíhou argumentů IuRe táborský městský úřad od svých požadavků ustoupil a průvod a festival se konal dne 20. června 2009 v podobě, jakou organisátoři zamýšleli. Zápas občanské společnosti s nepřiměřenými požadavky byrokratů se setkal s ohlasem rovněž v médiích.

 3. Freedom Not Fear

Již do běhu projektu zasáhlo rozsudek nejvyššího správního soudu Havlín v. MHMP ze 4. února 2009, čj. 1 As 107/2008–100, kdy NSS dal za pravdu postoji IuRe v FNF ’08. I zřejmě z toho důvodu se participace IuRe na FNF ’09 – Týden neklidu – obešla bez problémů. Vzhledem k zásahu policie proti squatterům, jímž Týden neklidu započal, probudila ohromný mediální zájem.

 4. Otevři oči

Dne 4. prosince 2009 pořádalo sdružení Otevři oči bojující proti krutému zacházení se zvířaty na náměstí Republiky v Praze demonstraci. Dne 31. března 2010 městský úřad v Praze 1 udělil představiteli sdružení Otevři oči za pořádání této demonstrace pokutu kvůli nepovolenému zvláštnímu užívání pozemní komunikace. Po podání odvolání bylo dne 15. června 2010 toto rozhodnutí potvrzeno. Proto zástupce sdružení Otevři oči proti němu podal správní žalobu, kterou konsultoval s IuRe.

V dubnu 2010 se Otevři oči rozhodlo zablokovat silnici E461 u státní hranice s Rakouskem poblíž Mikulova. Dne 28. dubna 2010 shromáždění touto formou proběhlo. Svolavatel i všichni ostatní účastníci shromáždění byli vyzváni k prokázání totožnosti pro podezření ze spáchání blíže neurčeného správního deliktu na úseku dopravy. IuRe proto v květnu 2010 pro Otevři oči připravilo právní rozbor, kde vyvrátilo možnost zahájení přestupkového řízení. IuRe nemá zpráv, že by přestupkové řízení bylo zahájeno.